Térítésmentes vagy Szabadstrand házirendje

Velence Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
18/2009. (VI. 02) rendelete
a strandok használatáról, működéséről

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a terület és annak szolgáltatásai igénybevételekor elfogadják és kötelezettséget vállalnak annak betartására.

A házirendben foglaltak megszegése esetén a GOMI Kft. (mint Üzemeltető) semmilyen felelősséget nem vállal. A területen található létesítményeket mindenki csak saját felelősségére használhatja!

A strand területén érvényes közlekedési szabályok

A strand területén gépjárművel, motorral, kismotorral, egyéb motorral meghajtott járművel közlekedni tilos, amely alól kivételt képez a strand üzemeltetésével kapcsolatos munkavégzés.

Árufeltöltés a strand területén belül csak a kialakított szerviz utakon, reggel 6.00 és 9.00 óra, illetve 17.00 és 19.00 óra között lehetséges. A strand területén megengedett maximális sebesség 10 km/óra, szállító gépjármű össz. súlya 3,5 t.

A strand területén parkolni tilos, amely alól kivételt képeznek az eseti rendezvényekre érkező promóciós tevékenységek gépjárművei. A gépjárművek számáról, típusáról az Üzemeltető előzetesen értesíti, és írásban, aláírásával hitelesített egyedi parkolási engedélyt állít ki.

Aki a strand területére engedély nélkül, a kijelölt szerviz utakon kívül behajt, a közlekedési kihágásért és az okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A strandon való fürdés és tartózkodás szabályai

Térítésmentes besorolás esetén mindenki saját felelősségére tartózkodik a strand területén, illetve használja a strand területéhez tartozó vízfelületet.

A fürdőhelyen csak a kijelölt területen szabad fürödni. Vízbe ugrani csak erre a célra kijelölt helyen szabad. Éjszakai fürdés tilos!

A bójákkal és "Mélyvíz" táblákkal kijelölt területen kívül a fürdőzők csak megfelelő úszni tudással, saját felelősségre tartózkodhatnak, a fürdőhely határát jelző bójánál mért vízmélység ~120 cm. A vízimentők a strand vízfelületét a parttól számított ~300 méterig tudják ellenőrizni.

Viharjelzés esetén a fürdő vendégeket hangosbemondóval tájékoztatjuk és szólítjuk fel a vízfelület elhagyására. A figyelmeztetést figyelmen kívül hagyókkal szemben a vízirendőrség jogosult eljárni, az Üzemeltető a tájékoztatást követően a balesetekért felelősséget nem tartozik.

A fürdőzők számára a jelzőtáblákkal és bójákkal elhatárolt vízterületre evezős, motoros, vitorlás járművel behajózni tilos! Ez alól kivételt képeznek a vízi rendészet járművei, valamint a mentőcsónak rendeltetésszerű használata.

A fürdővendégeket folyamatosan tájékoztatjuk a levegő és a víz hőfokáról, valamint a víz minőségéről, az UV-sugárzás mértékéről.

A helyszínen ellátható baleset esetén az elsősegélynyújtás a kijelölt helyeken díjtalanul történik. Súlyos baleset észlelése, életveszély esetén a balesetet észlelő személy, vízimentős személyzet, strand dolgozói azonnal értesíteni kötelesek a mentőket a 104-es telefonszámon.

A papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!

A strand területén lehetőséget biztosít az Üzemeltető a szelektív hulladékgyűjtésre, így az a hulladék anyagának megfelelő (papír, műanyag, fém) gyűjtőedénybe helyezhető.

A fürdőző a fürdőhely berendezési tárgyaiban, ültetvényeiben okozott szándékos, vagy gondatlanságból eredő kárt tesz, vagy jogosulatlanul eltulajdonítja azokat és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni. Ellene az Üzemeltető (GOMI Kft.) szabálysértési, illetve büntető eljárást indítathat.

Azt, aki a strand területén olyan viselkedést tanúsít, amely a többi vendég nyugalmát zavarja, a biztonsági őrök figyelmeztetik, második figyelmeztetés után kötelezik a terület elhagyására.

A területen található bútorzat és egyéb kültéri tárgy, eszköz elmozdítása tilos, amely vonatkozik a térítés ellenében használható napozóágyakra és napernyőkre is!

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a strand területe folyamatos felvételt készítő kamerákkal van felszerelve. Ezáltal a szándékos károkozást minden esetben dokumentálni tudjuk, így a károkozók anyagi felelőssége bizonyítható!

A strand Üzemeltetője jogosult a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőr járőrök révén a rendzavarókat és a károkozókat igazoltatni, adataikat rögzíteni, illetve az eseményről fényképfelvételt készíteni.

A strand házirendje a területen jól olvashatóan kifüggesztésre kerül. A strand területére belépő személyek ezt tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

A strandon 12 év alatti gyermek kizárólag szülői vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat. A szülő, illetve a felnőtt kíséret állandó felügyelete mellett és felelőségére vehetik igénybe a strand szolgáltatásait.

A balesetek elkerülése érdekében fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait.

A strand területén nem tartózkodhat az, aki szemmel láthatóan fertőző, vagy erre utaló betegségben szenved, alkoholos állapotban van, vagy tudati elváltozást okozó szerek hatása alatt áll. A belépést ebben az esetben a biztonsági őrök megtagadhatják.

Tilos a tóba szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát használni, a vizet szennyezni.

A strand területére állatot behozni tilos.

Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek.

A talált tárgyakat az örző-védő szolgálatnál kérjük leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak az őrszolgálattól vehetők át.

Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a fürdőzők nyugalmát!

Vizesblokkok használata

A strandon lévő vizesblokkok használata ingyenes. Amennyiben rendezvény miatt a nyitvatartási időn túl kell a vizesblokkokat üzemeltetni, annak költségét a rendezvény szervezője az Üzemeltető felé előzetesen egyeztetett költségen, számla ellenében megtéríti. Nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért, a károkozó vagy rendezvényszervező teljes anyagi felelőséggel tartozik.

Napozóágy használata

A szabadstrand területén elhelyezett napozóágyakat minden vendég rendeltetésszerűen, térítés ellenében használhatja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Dohányzás

A strand területén engedélyezett a dohányzás, amely alól a játszóterek, a tó, kivételt képeznek, ezeken a területeken a dohányzás tilos. Kérjük, hogy a csikkeket az erre alkalmas hulladékgyűjtő edénybe helyezzék el! Kérjük, hogy dohányzás esetén legyenek tekintettel a nemdohányzó vendégekre!

Időszakosan rendezett programok, sportrendezvények

Az Üzemeltető jogosult a strand területén rendezvényt szervezni, vagy szervezett rendezvénynek helyet biztosítani. A rendezvények szervezői kötelesek a rendezvény megtartásához, lebonyolításához szükséges összes jogszabályi előírásnak megfelelő engedélyek, dokumentációk beszerzésére, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételek biztosítására.

Játszóterek, játszó eszközök használata

A fürdőhely területén labdajátékoknak, játszóeszközöknek, kijelölt helyek vannak biztosítva.

Saját tulajdonú zenelejátszó eszközök, illetve hangkibocsátásra alkalmas eszközök használata

Médiaeszközöket vendégeink csak úgy használhatják, hogy azzal a többi vendég pihenését nem zavarják. Bérlők, szolgáltatók médiahasználatáról külön jogszabályok rendelkeznek, amelynek betartásáért mindenki saját maga felel. Amennyiben a bérlő által biztosított zeneszolgáltatás az engedélyezett mértéket meghaladja, és ezért Üzemeltetőt az illetékes hatóság elmarasztalja, úgy bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az esetleges büntetési tétel mértékéig, és kötelezett a zeneszolgáltatás engedélyezett szintjének betartására.

Ruhaviselet

A strandon közízlést nem sértő ruházat viselése kötelező. Ennek minimuma a fürdőruha. Hölgyek részére a monokini használata engedélyezett, de kérjük, hogy legyenek tekintettel a többi fürdővendégre.

Gyerekek részére is minden esetben javasoljuk a fürdőruha viselését (két éves korig fürdésre alkalmas, eldobható pelenka használatát), szülők engedélyével nem rendelkező személyek fényképfelvételének készítése miatt.

Térítésmentes besorolású strand üzemideje

Az Üzemeltető külön biztonsági szolgálatot tart fenn a strand értéktárgyainak megóvása érdekében. A biztonsági személyzet jogosult az alábbiakat ellenőrizni:

 • A strand területére nem vihető be üveg (palack, pohár, egyéb), fegyver, szúró- és vágóeszköz, egyéb veszélyes tárgy. A strand biztonságát felügyelő személyek jogosultak a meg nem engedett tárgyak bevitelét megakadályozni.
 • A strandon éjszaka nyitva tartó vendéglátó egységek kizárólag műanyag pohárban szolgálhatnak fel italokat. Üvegtárgy, üvegedény árusítása, használata veszélyes és tilos!
 • A biztonsági személyzet teljes hatáskörrel jogosult a strand rendjét, eszközeiben, bérlők tulajdonában álló eszközök, épületekkel szembeni károkozás megakadályozására az előírásokat megszegőkkel szemben. Erőszakos fellépés esetén a rendőrséget és munkáltatóját köteles azonnal értesíteni, az eseményt naplóban rögzíteni.

Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni.

A strand területére bevihető tárgyak és eszközök

A vendégek és bérleti szerződéssel rendelkezők a strand területére kizárólag a jogszabályoknak megfelelő eszközöket, tárgyakat vihetnek be. A bérlők a strand területére kizárólag működési engedélyüknek megfelelő eszközöket és tárgyakat vihetnek be, más eszközök és tárgyak bevitelét a biztonsági személyzet jogosult megakadályozni.

Szolgáltatás és reklámtevékenység végzése

A bérlő az általa bérelt területen folytathatja szolgáltatói és reklámozási tevékenységét, oly módon, hogy a strand folyamatos működését nem zavarja. A bérelt területen kívüli árusítás tilos, reklámozás csak külön szerződéssel engedélyezett, amelyet az Üzemeltető ügyvezető igazgatójával kötött szerződés szabályozza.

Tilos a gyalogosforgalom részére kialakított utakat eltorlaszolni, azon szolgáltatói tevékenységet végezni!

Reklamációk, panaszok kezelése

A panasz olyan kérelem, amely egyéni vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására, illetve megszüntetésére irányul. A vendég a szolgáltató felé kifogással élhet, nyitva tartási időben, írásban. Az Üzemeltető köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a vendéget a reklamációtól számított 30 napon belül írásban értesíteni, valamint továbbítani a panaszt Velence Város Jegyzőjéhez, illetve az illetékes hatóságokhoz.

A panasz kivizsgálását első fokon az a szervezet köteles elvégezni, amelyik a bejelentés elbírálására, a szolgáltatás teljesítésére, üzemeltetési szerződés kötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

Amennyiben az ügyfél a panaszbejelentést nem az illetékes szervezetnél tette, úgy a bejelentést fogadó szervezet továbbítja azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé.

Ügyintézési határidő

A szóban előterjesztett panaszt lehetőleg azonnal ki kell vizsgálni.

A panaszbejelentések, illetve a közérdekű bejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra rendelkezésre álló határidő 30 nap.

Minőségi, illetve szolgáltatás elmaradási reklamáció esetén a szolgáltató soron kívül kivizsgálja és - amennyiben jogos - a bejelentést követően 3 munkanapon belül intézkedik a probléma megoldására.

Elsősegélynyújtás

A strand üzemideje alatt, a vonatkozó hatályos jogszabály alapján, elsősegélynyújtásra kiképzett alkalmazott van szolgálatban.

Az elsősegélynyújtó hely jól látható felirattal és jellel ellátott. A területen útbaigazító táblák segítik az elsősegélynyújtó hely gyors elérését. Az elsősegélynyújtó helyet és a strandon található mentőládákat a sérülések ellátásához szükséges egészségügyi felszerelésekkel és anyagokkal a szolgáltatási osztályvezető látja el, mely felszerelés arányban áll a strand adott időre becsült forgalmával. A mentőládák felszereltségét Üzemeltető havonta ellenőrizteti.

A strand területén fürdővendég rosszulléte vagy balesete esetén az elsősegélynyújtót kell hívni, vagy a legközelebbi alkalmazottnak kell szólni, aki köteles azonnal értesíteni az elsősegélynyújtót és a szolgálatban lévő szolgáltatási vezetőt.

A szolgáltatás vezetője súlyosabb sérülés vagy rosszullét esetén köteles azonnal orvost vagy mentőt hívni.

A fürdővendégek balesetéről minden esetben "vendégbaleseti jegyzőkönyv"-et kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

 • a baleset időpontját, helyét,
 • a sérült nevét, címét,
 • a baleset pontos leírását,
 • a balesettel kapcsolatban megtett intézkedéseket,
 • a baleset során megsérült ingóságok felsorolását,
 • tanúk nevét, címét,
 • a kitöltéssel kapcsolatos megjegyzést,
 • a jegyzőkönyv kitöltésének időpontját,
 • a kitöltő és a sérült aláírását.

A jegyzőkönyvet a felvételt követő munkanapon le kell adni a titkárságon.

A vendégbaleseteken kívül az elsősegélynyújtónak kötelessége minden egyes elsősegélynyújtás esetét a betegnaplóban rögzíteni, a betegnapló fejrészében megjelölt adatokat és leírásokat hitelesen kitölteni.

Az elsősegélynyújtás befejezése után a munkatárs köteles a sérült figyelmét felhívni, hogy sérülésével a háziorvosát vagy szakorvost keresse fel, melyet a sérült aláírásával tudomásul vesz.

A strandon dolgozó munkavállalók balesetével kapcsolatos feladatokat, intézkedéseket a munkabalesetek bejelentését, kivizsgálását, ezek nyilvántartását a Munkavédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza.

Az elsősegélynyújtó az elsősegélynyújtó helyet csak rendkívüli esetben hagyhatja el, rövid tájékoztatást adva visszaérkezésének várható időpontjáról, vagy tartózkodási helyéről.

Tulajdonos: Velence Város Önkormányzata
Üzemeltető: GOMI Kft.

Aktuális időjárás

25 °C

Vízhőmérséklet: 21°C
6,57 km/h K-i szél
Páratartalom: 66%

Programnaptár

H K SZE CS P SZO V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közérdekű

A Velencei-tó Kapuja és a Velence Korzó kamerákkal megfigyelt terület. Ezen felül - időszakosan - rendőri jelenlét is segíti munkánkat.
Ennek köszönhetően sikerült eredményesen közreműködni a rendkívüli események elhárításában, a bűncselekmények gyors és eredményes felderítésében.