Jogi nyilatkozat

 1. Általános szabály

 2. A Velence Korzó Szolgáltatóház honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi feltételekkel, továbbá a Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett.

 3. Szerzői jog

 4. A Velence Korzó Szolgáltatóház honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. a tulajdonosa, vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

  A felhasználó jogosult a Velence Korzó Szolgáltatóház honlapját olvasni, arról nyomtatással, hordozóra letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Ez minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű lehet, nem kereskedelmi célú. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni, vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá bármely más műbe, publikációba, honlapba építése.

 5. Védjegyek

 6. Minden, a Velence Korzó Szolgáltatóház honlapján használt védjegy (márkanév, logó, stb.) a Velence Korzó Szolgáltatóház tulajdonában áll.

 7. A honlap tartalma

 8. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató jellegűek. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Velence Korzó Szolgáltatóház nem vállal garanciát.

  Sem a Velence Korzó, sem alkalmazottai, megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Velence Korzó Szolgáltatóház honlapjára történő belépésből vagy használatából erednek.

  A Velence Korzó Szolgáltatóház fenntartja magának a jogot arra, - ha úgy ítéli meg - , bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 9. Kapcsolódó honlapok

 10. A Velence Korzó Szolgáltatóház honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személy tulajdonában, kezelésében állnak.

  A kapcsolódó honlapokhoz a Velence Korzó Szolgáltatóház csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Velence Korzó Szolgáltatóház valamely alkalmazottja, megbízottja jóváhagyta.

 11. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

 12. A Velence Korzó Szolgáltatóház tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyes jogait, adatait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk a honlapunkra látogatót: név, cím, telefonszám és e-mail cím.

  A Velence Korzó Szolgáltatóház csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a honlapunkra látogató önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy az információkat a leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

  Személyes adatai a Velence Korzó Szolgáltatóház adatbázisába kerülnek. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről értesítsen minket a weboldal@velencekorzo.hu e-mail címen.

  Az önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül –, a Velence Korzó Szolgáltatóház az alábbiak szerint használhatja fel:

  • Névre és címre szóló küldemény céljára.
  • A Velence Korzó akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatás.
  • A Velence Korzón található üzletekkel kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására).
  • Továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a Velence Korzó Szolgáltatóház weboldalán történő publikálására.

  Személyes adatai védelmében egyes szolgáltatásaink használata esetén (fórum) csak az Ön által megadott becenevet (nicknév) jelenítjük meg.

  Ha küldeményeket postázunk Önnek, ki kell adnunk az adatait más cégeknek, annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és minél előbb hozzájusson küldeményünkhöz. Ezen szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák a személyes adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő nekünk.

  Honlapunk elmenthet olyan információkat a számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely a gépet azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), a böngésző típusa, a computer operációs rendszere. Mindez biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

  Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

 13. A honlap funkcióinak használatáról

 14. A játékok használata:

  Amennyiben a jelen oldalakon található internetes játékokat és egyéb alkalmazásokat használja, vagy nyereményjátékokon vesz részt, tudomásul veszi, hogy a nyeremények kiadását a website-ot működtető cégek megtagadhatják minden olyan esetben, amikor valószínűsíthető, hogy a nyereményekhez a website hibája, vagy a játékok rendellenes működése miatt juthatott hozzá, függetlenül attól, hogy ezek a hibák és rendellenes működések a website-ot működtető cégekkel kapcsolatba hozhatóak-e, vagy külső okok következményei.

  Felhasználói közzétételek:

  Az Ön által a jelen oldalakra küldött/átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények (pl. fórumba írás, képeslap szövegezés) nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi terméket megillető jogi védelem alatt állónak. A website-ot működtető cégek e közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállalnak. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele.

  Fórumok:

  A website-ot működtető cégek jogosultak, de nem kötelesek az oldalak azon részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahová a felhasználók eljuttatják közleményüket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással kommunikálnak, ideértve, de nem kizárólagosan a társalgókat, a hirdetőtáblákat és egyéb felhasználói fórumokat.

  A website-ot működtető cégek a közlemények tartalmával kapcsolatosan semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, a magánérdek és a magántitok védelmére, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szabályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállalnak. A website-ot működtető cégek fenntartják a jogot, hogy eltávolítsák a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, a website-okat működtető cégeket vagy harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

 15. A Jogi Közlemények megváltoztatása

 16. Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Velence Korzó Szolgáltatóház saját hatáskörében alkalmaz, de erről minden esetben a honlap e részén értesíti felhasználóit.

Aktuális időjárás

28 °C

Vízhőmérséklet: 30°C
4,68 km/h É-i szél
Páratartalom: 70%

Programnaptár

H K SZE CS P SZO V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közérdekű

A Velencei-tó Kapuja és a Velence Korzó kamerákkal megfigyelt terület. Ezen felül - időszakosan - rendőri jelenlét is segíti munkánkat.
Ennek köszönhetően sikerült eredményesen közreműködni a rendkívüli események elhárításában, a bűncselekmények gyors és eredményes felderítésében.