A GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. közleménye

Tisztelt Velenceiek!

A GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. a tulajdonos Velence Város Önkormányzatával megkötött szerződésében foglalt jogosultsága alapján, az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok betartásával a Velence Korzó emelet szintjén ráépítést kíván végrehajtani.

Velence Város Önkormányzatának projektfejlesztési koncepciójában – a fenntarthatóság, az önkormányzatot illető további bevételek keletkezése, a termék fejlesztése miatt – a kezdetektől szerepelt az emelet szinten végrehajtandó ráépítés, mint ingatlanfejlesztési szolgáltatás, ennek megfelelően írták alá a Felek az Üzemeltetési szerződést 2009. június 10-én.

A szerződéssel

  • az Önkormányzat biztosította a jogot cégünknek a ráépítéshez
  • a ráépítéssel kapcsolatban cégünk 60.000.000 Ft + ÁFA egyszeri összeget fizet az Önkormányzat részére,
  • az elkészült építmény használatbavételét követően cégünk további díjat, esetünkben 4.200.000 Ft + ÁFA/év összeget fizet az Önkormányzat részére, ez a szerződésünk mostantól számított futamidejében mérve további 63.000.000 Ft +ÁFA önkormányzati bevétel,

valamint, a szerződésben foglaltak teljesülése után további helyi adóbevétele keletkezik az Önkormányzatnak.

Nyilvánvalóvá tettük azt a határozott nézetünket, hogy részünkről csak és kizárólag olyan megoldás elfogadható, amely során az önkormányzat vagyona nem sérül, azt is hangsúlyozva egyúttal, hogy ebben a nézetünkben – mint a már elkészült és működő projektütem üzemeltetője –, gazdaságilag és szakmailag is kifejezetten érdekeltek vagyunk.

Gerhard Ákos Emőd velencei lakos helyi népszavazást kezdeményezett az alábbi kérdésben:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi építési szabályzatot és a velencei településrendezési eszközöket Velence Város Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne lehessen a Velence Korzó területén építeni?”

A cégünkhöz eljutó információk szerint Gerhard Ákos Emőd többek között azzal próbál aláírásokat gyűjteni kezdeményezéséhez, hogy arról tudósít, kezdeményezésével „megszüntethető a GOMI Kft. szerződése”, illetve kezdeményezésével „megakadályozható a ráépítés” megvalósítása.

Téves Gerhard Ákos Emőd azon nézete, hogy kezdeményezésével „megszüntethető a GOMI Kft. szerződése”.
Ez a magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, mindenesetre Gerhard Ákos Emőd további, elutasított népszavazási kezdeményezéseinek egyikében megpróbálta ezt. A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pk.50.079/2018/15. számú végzésében kimondta:
„Egyébiránt – ahogy azt a 35. pont kifejezetten kimondja – a szerződésre irányadóak a Polgári Törvénykönyv szabályai is. Jelen ügyben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a szerződés megszüntetésére irányuló olyan magánjogi jognyilatkozat kinyilvánítását, illetve erre irányuló olyan döntés meghozatalát célozza, amely – úgy tűnik – a szerződésben meghatározott kötelezettséggel összhangban nem áll.” „Szerződéssel kapcsolatos magánjogi jogszabályba ütköző jognyilatkozat kiadására irányuló helyi népszavazási kezdeményezés pedig a jogintézmény alkotmányos céljával és rendeltetésével nyilvánvalóan ellentétes.”

Téves Gerhard Ákos Emőd azon nézete is, hogy kezdeményezésével „megakadályozható a ráépítés”.
A visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmával nem összeegyeztethető ez a nézet. A jogalkotási törvény kimondja, alapvető követelmény, hogy:
„Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.”
Az építésüggyel kapcsolatos külön jogszabályok és a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően cégünk elkészítette a terveket, amelyet engedélyezésre benyújtott.
Cégünk jogait és kötelezettségeit a törvényeknek megfelelő módon gyakorolta, ezek a korábbi időpontban kihirdetett és hatályos jogszabályok képezték a tervezés kereteit. A jogbiztonság alapja, hogy a jogszabály korábban kihirdetett állapotú, bárki számára hozzáférhető, ezáltal a jogalanyok magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani. Cégünk tervezett építési tevékenységére utólagosan, visszamenő hatályú korlátozó vagy ellehetetlenítő rendelkezést meghozni a jogalkotás alapvető törvényi követelményével ellentétes.

Álláspontunk szerint Gerhard Ákos Emőd egyéni érdekeitől motiváltan azt próbálja elérni, hogy

  • elessen az Önkormányzat 123.000.000 Ft + ÁFA közpénztől
  • ezen felül az építmény nyomán további hosszú távú helyi adóbevételtől
  • a népszavazás jogintézményével visszaélve megpróbálja kikényszeríteni, hogy szülessen egy visszamenőleges hatályú jogalkotás, amely így jogellenes,
  • veszélybe kívánja sodorni a létesítmény fenntarthatóságát azzal, hogy a létrejött szerződés lényeges elemeit semmissé kívánja tenni

Aktuális időjárás

1 °C

Vízhőmérséklet: 3°C
1,5 km/h DNY-i szél
Páratartalom: 100%

Programnaptár

H K SZE CS P SZO V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Közérdekű

A Velencei-tó Kapuja és a Velence Korzó kamerákkal megfigyelt terület. Ezen felül - időszakosan - rendőri jelenlét is segíti munkánkat.
Ennek köszönhetően sikerült eredményesen közreműködni a rendkívüli események elhárításában, a bűncselekmények gyors és eredményes felderítésében.